KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Foto Albumi » Qadr Media » An-Nisa 133

An-Nisa 133

133. Ako o­n hoće, vas će ukloniti, o ljudi, a druge dovesti; o­n je kadar to učiniti. 134. o­naj ko želi nagradu na ovome svijetu - pa, u Allaha je nagrada i ovoga i o­noga svijeta - a Allah sve čuje i sve vidi.
U punoj veličini 506x258 / 46.9Kb
248 0 5.0

Dodao/la: 28 Mar 14 Media

Broj Komentara: 0
avatar
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)