KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

015. Al-Higr

Pregleda: 2 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 5.0 (Korisnika Ocijenilo: 1)
Kraći Opis:

015. Surat Al-Ĥijr (Hidžr) Mekka - 99 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Ra. Ovo su ajeti knjige, Kur’ana jasnog! 2. Zažaliće nevjernici često što nisu postali muslimani. 3. Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada - znaće o­ni!

4. A Mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme, 5. nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj. 6. o­ni govore: "Ej, ti kome se Kur’an objavljuje, ti si, uistinu lud!

7. Zašto nam meleke ne dovedeš, ako je istina što govoriš!” 8. Mi meleke šaljemo samo s Istinom, i tada im se ne bi dalo vremena da čekaju. 9. Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!

10. I prije tebe smo poslanike prijašnjim narodima slali 11. i nijedan im poslanik nije došao, a da mu se nisu narugali. 12. Eto tako Mi Kur’an uvodimo u srca nevjernika,

13. o­ni u nj neće vjerovati, a zna se šta je bilo s narodima davnašnjim. 14. Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i o­ni se kroz nju uspinjali, 15. opet bi o­ni, zacijelo, rekli: "Samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni!"

16. Mi smo na nebu sazviježđa stvorili i za o­ne koji ih posmatraju ukrasili 17. i čuvamo ih od svakog šejtana prokletog; 18. a o­noga koji kradom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva.

Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)