KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

016. An-Nahl

Pregleda: 0 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 0.0 (Korisnika Ocijenilo: 0)
Kraći Opis:

016. Surat An-Naĥl (Pčele) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. o­no što je Allah odredio - dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je o­n i neka je vrlo visoko iznad o­nih koje Njemu ravnim smatraju! 2. o­n šalje meleke s Objavom, po volji Svojoj, o­nim robovima Svojim kojima hoće: "Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!"

3. o­n je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je o­n vrlo visoko iznad o­nih koje Njemu ravnim smatraju! 4. o­n stvara čovjeka od kapi sjemena, a o­n odjednom - otvoreni protivnik!

5. I stoku o­n za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite; 6. o­na vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite,

7. a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli - Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv 8. i konje, i mazge, i magarce - da ih jašete, i kao ukras - a stvoriće i o­no što ne znate.

9. Allahovo je da ukaže na Pravi put, a ima ih i krivih; a da o­n hoće, sve bi vas uputio. 10. o­n spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate;

11. o­n čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi - to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju;

12. o­n čini da se noći i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj potčinjene - to su, uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju

Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)