KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

026. Ash-Shuara

Pregleda: 1 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 5.0 (Korisnika Ocijenilo: 1)
Kraći Opis:

026. Surat Ash-Shu`arā' (Pjesnici) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ta Sin Mim. 2. Ovo su ajeti Knjige jasne! 3. Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici? 4. Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi o­ni šije svoje sagnuli.

5. I njima ne dođe nijedna nova opomena od Milostivoga, a da se od nje ne okrenu. 6. o­ni poriču - pa, stići će ih sigurno posljedice o­noga čemu se izruguju. 7. Zar o­ni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito?

8. To je, doista, dokaz, ali većina njih ne vjeruje, 9. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. 10. A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: "Idi narodu koji se prema sebi ogriješio, 11. narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao,"

12. o­n je rekao: "Gospodaru moj, bojim se da me o­ni u laž ne utjeraju, 13. da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete; zato podaj poslanstvo i Harunu, 14. a ja sam njima i odgovoran, pa se plašim da me ne ubiju."

Tagovi: Surat, Ash-Shuara
Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)