KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

6. Al-Anām

Pregleda: 2 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 0.0 (Korisnika Ocijenilo: 0)
Kraći Opis:

1. Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet o­ni koji ne vjeruju - druge sa Gospodarom svojim izjedanačuju! 2. o­n vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo o­n zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.

3. o­n je Allah na nebesima i na Zemlji, o­n zna i što krijete i što pokazujete, i o­n zna o­no što radite.

4. A nevjernicima ne dođe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga o­ni glave ne okrenu.

5. o­ni smatraju da je laž Istina koja im dolazi, ali, njih će, sigurno, stići posljedice o­noga čemu se rugaju.

Tagovi: Al-'Anām, Surat
Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)