• Page 1 of 1
  • 1
Islamic Forums » Qadr Media » Osnove Vjere » Namaz (molitva) 5 puta dnevno
Namaz (molitva) 5 puta dnevno
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 9.39.01 | Tema Broj: # 1
Tema: «685»
Zlatni Član
KOJI JE CILJ NAMAZA (MOLITVE) 5 PUTA DNEVNO

ZASTO ZIVIMO ? KOJI JE CILJ I SMISAO ZIVOTA?


Prenosi se da je jedna grupa nevjernika došla iz Indije, želeci razgovarati sa islamskim ucenjakom Ebu-Hanifom, radijallahu anhu, o postojanju Allaha džele še’nuhu. Ebu-Hanife je bio vrlo oštrouman alim, te im je obecao da se nađu poslije dan ili dva, pa su mu došli.

Quote
Pitali su:“Šta ti kažeš?”
Odgovorio je: “Vidio sam veliku lađu kako sijece valove Tigrisa bez kormilara, natovarena teškim teretom. Nakon izvjesnog vremena lađa se sama zaustavila na obali, a sve stvari su se iskrcale na obalu bez icije pomoci.“
“O tome razmišljaš?“ upitaše.
Rece: “Da.”
Odgovoriše: “Ti onda nemaš ni trunke razuma! Da li je normalno da dođe brod bez vodica, usidri se i otplovi?! To je neshvatljivo.”
Ebu-Hanife, r.a., rece: “To ne shvatate, a shvatate da su ova nebesa bez stubova, Sunce, Mjesec, zvijezde, planine, drvece, životinje i ljudi, svi bez Stvoritelja! Kako to shvatate i prihvatate?!“


Upitan je jedan beduin: “Kako si spoznao svog Gospodara?”
Odgovorio je: “Trag na putu upucuje da je neko prolazio, a izmet ukazuje na devu. Nebesa puna zvjezdanih puteva i Zemlja sa širokim stazama, i more sa ogromnim talasima, zar ne upucuju na Onoga Koji sve cuje i sve zna?!”


Tekst koji smo naveli o učenjaku "Ebu Hanife" i tekst o "beduinu" iz knjige "Jednoća stvoritelja"

CILJ ZIVOTA NIJE IGRA I ZABAVA

Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali, Mi smo ih stvorili s ciljem, ali vecina ne zna." (Ed-Duhan, 38.-39.)Kur"an

Svrha zivota je robovanje i obozavanje Allaha dz.s
Zato smo duzni da se klanjamo Allahu dz.s , jer
Allah dz.s je nas Gospodar a mi smo Njegovi robovi.

"Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju"(Ez-zarijat,56)Kur"an

”... vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.” (En-Nisa', 103.) Kur'an

VRIJEME NAMAZA za bosnu i hercegovinu

www.vaktija.ba

SVE SE ZIVO NA NEBESIMA I ZEMLJI ALLAHU DZ.S KLANJA


Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a i mnogi kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi , niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi. (sura Al-Hadždž, 18. ajet) Kur'an

Svaki musliman je dužan da u toku dana i noći klanja PET NAMAZA, I to:

1. SABAH – prije izlaska sunca,(zora)
2. PODNE – poslije pola dana,(podne)
3. IKINDIJA – kad sunce nagne zapadu,(popodne)
4. AKŠAM – kad sunce zađe,(sumrak)
5. JACIJA - kad sunce potpuno zađe (mrak)
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 9.42.18 | Tema Broj: # 2
Tema: «685»
Zlatni Član
NEVJERNIK JE ONAJ KO NE OBAVLJA NAMAZ(MOLITVA)

SVRHA I SMISAO NASEG ZIVOTA JE ROBOOVANJE GOSPODAR ALLAHU DZ.S I CINJENJE DOBRIH DJELA u NJEGOVO IME.
KO SE PRESTANE KLANJATI SVOJEM STVORITELJU TAJ NEMA VJERE.

IZGOVARANJEM SEHADETA COVJEK ULAZI U VJERU

KELIME ŠEHADET ' ARAPSKI

GLASI

EŠHEDDU EN LA ILLAHE ILALLAH VE EŠHEDDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.

PREVOD:


Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i Svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Poslanik.

NAKON SEHADETA MUSLIMAN JE DUZAN KLNJATI SE ALLAHU 5 PUTA DNEVNO. NAMAZ(MOLITVA) I OSTALE ISLAMSKE DUZNOSTI OBAVLJATI.

NAPOMENA: Bez SEHADETA nema VJERE. a bez NAMAZA nema SEHADETA.

KLANJAS LI SVOJ NAMAZ? VJERUJES LI U BOGA? NAMAZ JE COD I PROGRAM ZA ODRZAVANJE SEHADETA. A SEHADET JE USLOV ZA VJERU

KO OSTAVI NAMAZ POSTAJE nevjernik jer covjek ne moze ostati na šehadetu (Nema Boga osim Allaha a Muhammed Boziji rob i Poslanik) bez namaza. Namaz povecava razumnost i psihicku snagu i covjek veceg razuman je i pametan i obozava samo Allaha dz.s i slijedi praksu Poslanik s.a.v.s Covjek koji bi umro sa šehadetom umro bi kao vjernik. Najveci vid svjedocenja Allahove Jednoce (šehadeta) je obozavanje i klanjanje samo Allahu dz.s

"Nije vjerovao nije molitvu obavlja ( Al-Qiyama 31) KUR^AN

"Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju"(Ez-zarijat,56) Kur"an

38. Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio,
39. osim sretnika,
40. oni će se u džennetskim baščama raspitivati
41. o nevjernicima:
42. "Šta vas je u Sekar dovelo?"
43. "Nismo" - reći će - "bili od onih koji su molitvu obavljali
Al-Muddattir , kur an

SEKAR JE DZEHENEMSKA DOLINA. STA IH JE U SEKAR DOVELO? NISU IMALI NAMAZ (MOLITVA)

NEVJERNICI MISLE DA SU STVORENI RADI PROVODA I ONDA UMRU A ZAR JEDNA MALA KAPLJICA COVJEK NIJE BIO I KAKO SU NEVJERNICI OBMANUTI I BEZ RAZUMA.

Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali, Mi smo ih stvorili s ciljem, ali vecina ne zna." (Ed-Duhan, 38.-39.)Kur"an

NAMAZ JE COD I PROGRAM ZA VJEROVANJE I SJECANJE ALLAHA I KO OSTAVI NAMAZ NE SJECA SE ALLAHA I POSTAJE NEVJERIK

Tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj!
Ja sam, uisitnu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj - da bih ti uvijek na umu bio!
(TA HA, 13,14)KUR AN

31"Nije vjerovao nije molitvu obavljao,. 32. nego je poricao i leđa okretao,. 33. a onda svojima bahato odlazio." 34. Teško tebi! Teško tebi! ...- Al-Qiyama KURAN

I NIJE VJEROVAO I NIJE MOLITVU OBAVLJAO - JASNO JE KO NEMA NAMAZ(MOLITVA) JE NEVJERNIK..
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 9.47.08 | Tema Broj: # 3
Tema: «685»
Zlatni Član
PO ZELJAMA SE NAMAZ NE OBAVLJA VEC IMA ODREDJENO VRIJEME I NAMAZ SE NE MOZE OBAVIT KAD MI ZELIMO.. SABAH SE KLANJA U ZORU PRIJE IZLASKA SUNCA I NE MOZEMO SABAH KLANJATI NAKON STO SUNCE IZADJE...

”... vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.” (En-Nisa', 103.) KUR AN

Oni koji iz oholosti nece da Mi se klanjaju - učiće, sigurno, u Džehenem poniženi
(Gafir,60) Kur"an


“Doista od onih koji ne vjeruju, i umru a nevjernici su, niti od jednog nece biti primljeno blago da se njime otkupi, makar ga, koliko ovaj svijet bilo! Njima pripada kazna bolna, i njima nece niko u pomoc priteci.” (Ali-Imran, 91.)

Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju"(Ez-zarijat,56) Kur"an

Onaj ko ostavi namaz postaje nevjernikom.

Poslanik Muhammed s.a.v.s. je rekao: "između čovjeka i nevjerovanja je ostavljanje namaza"
(bilježi Muslim)

kao i da je rekao: „ko ostavi namaz taj postaje nevjernik"
(bilježi Ahmed u svom Sunenu)

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s:
Ugovor koji razdvaj nas i njih je namaz pa go ka ostavi nevjernik je. (Tirmizi)
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 9.50.00 | Tema Broj: # 4
Tema: «685»
Zlatni Član
LICIMJERI SU NEVJERNICI I NE KLANJAJU SABAH I JACIJU
LICIMJERI(DVOLIČNJACI) SE PRETVARAJU DA SU VJERNICI A ONI SU - NEVJERNICI

LICIMJERI NE KLANJAU JACIJU I SABAH...


Allahov Poslanik, saws , kaže: "Najteži namazi za munafike (licemjere) su jacija i sabah namaz." (Buhari,Muslim)tj. Mutefekun alejhi

U SLUČAJU DA KLANJAJU - PONEKAD - ONDA SE PRETVARAJU:


"Teško se klanjačima, koji su nemarni prema svome namazu, koji se samo pretvaraju."(El-Ma'un,4-6) Kur"an

ILI NAMAZ NAKLANJAVAJU KADA SUNCE IZAĐE I VRIJEME ZA SABAH PRODJE....

42. "Šta vas je u Sekar dovelo?"

43. "Nismo" - reći će - "bili od onih koji su molitvu obavljali

Al-Muddattir , kur an

SEKAR JE MJESTO U DZEHENEMU.

"Licemjeri će na samom dnu Džehenema biti i ti im nećeš zaštitnika naći." (En-Nisa', 145. ajet) Kur"an

UKOLIKO BI LICIMJERI CVRSTO POKAJALI I POCELI REDOVNO KLANJATI SVE NAMAZE I SABAH I JACIJU - POSEBNO , OPET BI VJERNICI ALI TO JE RIJETKA SITUACIJA DA SE NEKI LICIMJER POKAJE I POPRAVI


146. ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, biće s vjernicima, a Allah će, sigurno, vjernicima veliku nagradu dati.(En-Nisa', 146. ajet)

DALJE O LICIMJERIMA

»Licemjeri i licemjerke su slični jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute, zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su, zaista, pravi nevjernici. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehenemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna» (Tevba, 67.-68.). kUR"AN

»O vjerovjesniče, bori se protiv nevjrenika i licemjera i budi strog prema njima. Prebivalište njihovo bit će Džehennem, a grozno je on boravište» (Tevba, 73.)Kur"an

Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!"- a oni nisu vjernici.( Bekare,8,Kur"an)
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 9.50.51 | Tema Broj: # 5
Tema: «685»
Zlatni Član
NAMAZ JE SVJETLO ZA VJERNIKE

od Ebu Malika el-Harisa b. Asima el-Ešarija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Namaz je svjetlo."(Muslim)

Prenosi se od Ebu Hurejra,r.a., da je Allahov vjerovjesnik s.a.v.s., rekao:

“ Namaz je glavni stub vjere, a u njemu ima deset pohvalnih svojstava:
- namaz uljepsava lice,
- namaz osvjetljava srce,

- namaz je odmor za tjelo,
- namaz je drug u kaburu,
- u namazu se spusta milost,

- namaz je kljuc neba,
- namaz ce biti tezak na mizanu,
- namazom se postize zadovoljstvo Stvoritelja,

- namazom se zasluzuje Dzennet,
- namaz je zastor od Dzehennema."

Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju - zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati. (el bekare 257|) kur an
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 9.53.31 | Tema Broj: # 6
Tema: «685»
Zlatni Član
ZABRANJENO JE SPUSTATI LAKTOVE NA TLO PRILIKOM CINJENJA SEDZDE NEVEZANO DA LI JE ZENA ILI MUSKARAC

NAMAZ - (perzijski - turski) - MOLITVA,,, SALAH - (arapski) - MOLITVA- Kod nas u BiH JE zastpljena rijec NAMAZ za MOLITVU 5 puta dnevno "Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju"(Ed-darijat,56) Kur"an
BIDAT I NIJE OD VJERE - NOVOTARIJA JE DA ZENA SPUSTA LAKTOVE NA TLO I TAKO OPONASA PSA. OVAJ HADIS JE OPCEG KARAKTERA I ODNOSI SE NA MUSKARCE I ZENE.

Više o namazu kako se klanja i sta se klanja pročitajte ovde ( KLIKNITE OVDE )

ŽENA I I ČINJENJE SEDŽDE ALLAHU

ODGOVOR ULEME (UČENJAKA ) NA POSTAVLJENA PITANJA, DA LI ĆE ŽENA DIZATI LAKTOVE ILI SPUŠTATI NA POD?

RAZLIKA IZMEĐU NAMAZA MUŠKARCA I ŽENE


Pitanje: Kazao je Allahov Poslanik: ''Klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam.'' Ono što se da primijetiti iz ovog hadisa jeste da ne postoji razlika u namazu između muškarca i žene, niti u stajanju – kijamu, niti u sjedenju, niti u činjenju sedžde. Prema tome, ja prakticiram ovaj hadis otkako sam postala šerijatski obveznik – punoljetna, ali imam problem sa ženama u našem mjestu u

Keniji, koje se raspravljaju sa mnom i govore kako moj namaz nije ispravan jer sliči namazu muškaraca, te spominju primjere različitosti namaza muškaraca i žena, kao kod vezanja ruku na prsima, ispravljanje leđa na ruku'u i još neke stvari u koje počinjem vjerovati, pa bih voljela da mi pojasnite da li postoji razlika u namazu muškarca i žene?

Odgovor: Cijenjena sestro u islamu, ispravno je da ne postoji razlika između namaza muškarca i žene. Ono što su spomenuli neki islamski pravnici nije zasnovano na validnim dokazima, dok je hadis koji si spomenula u svome pitanju: ''Klanjajte kao što ste mene vidjeli da klanjam'' osnova koja obuhvata sve, i muškarce i žene. Šerijatski propisi i naredbe u osnovi se odnose jednako na muškarce i na žene sve dok ne dođe poseban dokaz koji izdvaja jednu skupinu.

Sunnet je da žene klanjaju kao i muškarci: na ruku'u, sedždi, učenju Kur'ana, stavljanju ruku na prsa i u drugim stvarima, to je svakako bolje. Također se ne razlikuju u stavljanju ruku na koljena prilikom činjenja ruku'a, stavljanju ruku na zemlju pored ramena ili pored ušiju kada se čini

sedžda, također ne postoji razlika u onome što se govori na ruku'u, sedždi, nakon vraćanja sa ruku'a, nakon vraćanja sa sedžde, između dvije sedžde. U svemu spomenutom ne postoji razlika između žene i muškarca, postupajući po riječima Allahovog Poslanika: ''Klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam.'' Ovaj hadis zabilježio je imam Buharija u svome Sahihu.

(Fetve šejha Bin Baza, 11 tom, str. 80)
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 9.56.00 | Tema Broj: # 7
Tema: «685»
Zlatni Član
TREBA LI žENA SLIJEDITI KUR"AN I SUNNET(praksa Poslanika a.s) ILI STRASTI?
ONDA NEK SE DRZI HADISA(sunnet),GOVORA POSLANIKA A.S JER NIGDJE NE POSTOJI DOkAZ DA TREBA SPUSTATI LAKTOVE , NEMA AJETA I HADISA SAMO PRICE NEKIH LJUDI (efendija)....

AKO BIRA STRASTI ONDA JE KO ZIVOTINJA (PAS) I NAMAZ NEMA EFEKTA AKO NE CINIS ISPRAVNO SEDZDU A POZNATO JE DA ZIVOTINJA SLIJEDI STRASTI... I ZENA AKO ISPRAVNO NE CINI SEDZU VISE SE ODAJE STRASTIMA...
DUHOVNOST je uspavati organizam i ne divljati kao zivotinja BEZ RAZUMA I DUHOVNOST JE imati budnu svijest

AKO ZENA OSLANJA SE NA LAKTOVE A NE NA LICE KAKO CE IMATI ZNAKA NA LICU, JER NE CINI PRITISAK LICEM

VEC RUKAMA POPUT PSA SE OSLANJA I ZAISTA KOD ISKRENI VJERNIKA ZNAK JE NA CELU KAO UDUBLJENJE,

TRAG OD SEDZDE KOJI SE PRIMJETI DOK SE DOBRO NE ZAGLEDATE


Kako Duhovno Tako i Fizicki

Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju zeleći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – NA LICIMA su im ZNACI, TRAGOVI od padanja LICEM NA TLE. Tako su opisani u Tevratu. A u

Indzilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača - da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku. (sura Al-Fath, 29. ajet) KUR"AN

Položaj sedžde je jedini položaj u kojem je mozak (tj. glava) čovjeka u nižem položaju od njegovog srca i tad krv snažno teče prema mozgu, dok se u svim ostalim položajima (čak i u ležećem položaju) mozak nalazi iznad srca i srce tada radi suprotno gravitaciji kako bi krv dostavilo do mozga.
Islamic Forums » Qadr Media » Osnove Vjere » Namaz (molitva) 5 puta dnevno
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)