Islamic Forums » Kur'an ı Kerim
Kur'an ı Kerim
 ForumThreadsRepliesUpdates
Kur'anska Sura
Kur'an sa prevodom i transkripcijom
25 295 Sub, 19 Apr 14, 10.18.58
Thread: 022. Al-Hagg ( Hadždž )
Posted by: Media
Tefsir Kur'ana
Tumačenje kur'anskih ajeta ili sura
9 30 Čet, 17 Apr 14, 9.36.50
Thread: 110. An-Nasr ( 3 ajeta )
Posted by: Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)