• Page 3 of 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Islamic Forums » Qadr Media » Porodica i Islam » Propisi za žene (Mateijal koji se tiče žena muslimanki)
Propisi za žene
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 6.13.15 | Tema Broj: # 31
Tema: «685»
Zlatni Član
Radnje koje su mekruh za džunuba

1. Jedenje i pijenje, ali ako se uzme abdest nije mekruh.

2. Učenje više od sedam ajeta sure koja nema vadžib-sedždu. Učenje više od sedamdeset ajeta uvećava intezitet mekruha, znači umanjuju se sevapi.

3. Dodirivanje kožom korice i marigine Kur'ana.

4. Nošenje Kur'ana uza se.

5. Bojenje kose kanom i sl.

6. Mazanje tijela uljem.

7. Spavanje (naravno, ako uzme abdest, ili nema vode pa uzme tejemum gusla ili abdesta, nije mekruh).

8. Imati odnos sa ženom nakon polucije.

Risala preuzeta sa portala: www.al-shia.org
Islamic Forums » Qadr Media » Porodica i Islam » Propisi za žene (Mateijal koji se tiče žena muslimanki)
  • Page 3 of 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Search:


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)